Technicko-ekonomické vyhodnocení provozu strojů

Na základě dat získaných z monitorovacího systému provozu strojů ITineris lze zpracovat nejrůznější množství analýz.

Jedná se o technicko-ekonomické posouzení jednotlivých strojů – od traktoru po pluh, nebo celé pracovní linky.

Při analýze používáme funkce programu WayQuest, které jsou dostupné každém uživateli. Výhodou námi zpracované studie je nezaujatost a každodenní zkušenost s celým systémem.

V případě, že monitorovací systém ITineris nevlastníte, můžeme provést dočasnou instalaci sledovacích jednotek přímo pro účely studie.

Každý podnik funguje jinak, a tak jakékoliv dvě studie nemohou být totožné, samotnému začátku předchází konzultace a příprava všech jednotlivých aspektů.

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktuje nás, abychom si mohli vše vysvětlit krok po kroku a připravit se na nadcházející spolupráci.

Příklad případové studie

Případová studie z roku 2014 je zaměřena na optimalizaci dovozové linky v konkrétním zemědělském podniku. Zabývala se maximálním využitím dostupných strojů s ohledem na minimalizaci zbytečných prostojů.

26. 7. 2014
Grafy využití stroje provázané s mapouXerion 3800 + Carrier 4,25; dávka: 30 m3 * ha-1

Práce probíhala na parcele 8203, aplikace proběhla na ploše 17,1 ha.
Z celkového času pracovní doby 9:58 hod byla doba jízdy 3:41 hod.
Vzdálenost mezi jímkou a krajem pole je 4,95 km.
Výkonnost Xerionu: 1,71 ha * hod-1; 51 m3 * hod-1.

Dovoz byl zajištěn třemi traktory – Claas 830, Claas 820, NH TM160
Traktor Claas 930 s cisternou o objemu 21 m3 jezdil celý den po jiné trase o délce 8,45 km – o 3,5 km delší.
Výkonnosti dovozů
Axion 830 (21 m3): 8 fůr, 168 m3
Axion 820 (15 m3): 10 fůr, 150 m3
NH TM160 (14 m3): 12 fůr, 168 m3
Dle provedené animace se byla návaznost dovozů po celý den různá, což vyústilo v časté čekání Xerionu na dovoz – 10-20 minut.
Docházelo také k častému čekání dovozů na poli i u jímky.
Vzhledem k dlouhodobému průměru dosahuje Xerion nadprůměrného výkonu (ha * h-1, m3 * h-1) po celou dobu práce. Výkonnost za celou pracovní dobu je ale díky prostojům extrémně pod průměrem.

19. 7. 2014
Xerion 3800 + Carrier 4,25; dávka: 30-40 m3 * ha-1
Práce probíhala na parcele 8203, aplikace proběhla na ploše 21,3 ha.
Z celkového času pracovní doby 9:58 hod byla doba jízdy 4:33 hod.
Vzdálenost mezi jímkou a krajem pole je 1,6 km.
Výkonnost Xerionu: 2,1 ha * hod-1; 76,68 m3 * hod-1.

Dovoz byl zajištěn třemi traktory – Claas 830, Claas 820, NH TM160
Výkonnosti dovozů:
Axion 830 (21 m3): 15 fůr, 315 m3
Axion 820 (15 m3): 15 fůr, 225 m3
NH 7060 (15,5 m3): 14 fůr, 217 m3
Dle provedené animace byla návaznost dovozů dobře sladěná a Xerion neměl žádné prostoje zapříčiněné čekáním na dovoz.
Axion 830 s cisternou o objemu 21 m3 plnil Xerion dvakrát, což se pro tento stroj ukázalo jako zbytečný prostoj. Plně by stačila cisterna o objemu 15 m3. Při každém druhém plnění ze soupravy Axionu 830 byl na poli připraven další stroj k plnění. Ostatní soupravy dovozu byly tímto prostojem omezeny ve výkonnosti, zároveň vznikl další prostoj při změně plnící soupravy. Z tohoto faktu se dá usoudit, že dovoz se třemi cisternami o objemu 15 m3, by měl dosáhnout vyšší výkonnosti.

Graf časů práce  Hodinové výkonnosti

 

 

Poptávkový formulář
Zvolte o jaký produkt máte zájem!
Zadejte název Vaší firmy!
Zadejte výměru v ha!
Nesprávný formát
Vyberte kraj.
Vyberte okres.
Zadejte kontaktní osobu!
Zadejte Váš telefon!
Zadejte Vaši e-mailovou adresu!
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná