Zemědělské podniky

Okamžitý přehled nad podnikem

WayQuest Online v mobilní aplikaci

Okamžitý přehled nad podnikem

Aktuální trasy včetně veškerých jízdních vlastností s maximálním zpožděním jedné minuty. Okamžitě vidíte vykonávaný pracovní proces, pohyb po půdních blocích i mimo ně, dodržování rychlosti nebo zatížení motoru. Nechte se upozornit pomocí emailu a SMS na příliš vysokou rychlost nebo velké zatížení motoru.

WayQuest Online v internetovém prohlížečiWebová aplikace WayQuest Online umožňuje nahlédnout na aktuální polohu, základní statistiky, kdekoliv pomocí chytrého telefonu nebo z počítače s připojením na internet.

 

Podrobné výkazy, tabulky a grafy

Podrobné tabulky, například dle plodinyPřehled nad skutečně zpracovanými hektary společně s náklady na operaci v přehledné knize jízd rozčleněné dle řidiče, stroje, pozemku nebo pracovního procesu… Vygenerujte si spotřebu nafty na pozemek pro zjednodušení administrativy ve vykazování zelené nafty. Vše zároveň na mapě, v tabulkách a v grafech bez ohledu na uplynulé doby od dané operace. Vyexportujte veškeré údaje do dalších evidenčních softwarů.

 

Využití strojů

Porovnávejte podrobné údaje o parametrech provozu strojů nezávisle na značce a typu stroje. Sledujte množství zastávek a prostojů. Sledujte motohodiny v pohybu a ve stoje. Sledujte v tabulce počet a čas navštívení definovaných zón (průjezd vahou, nakládka siláže nebo příjezd krmného vozu do kravína). Díky celkovému přehledu optimalizujte celou pracovní linku.

Detekce času počátku krmení v jednotlivých kravínech Procentické rozdělení denního času dle vozidel Grafy využití stroje provázané s mapou

 

Jednoduché GIS nástroje

GIS nástroje užitečné například při rozdělování půdních blokůMapy vašich půdních bloků včetně veškerých vlastností (eroze, odtokové linie, katastr) spolu s jednoduchou a intuitivní úpravou hranic Vám umožní jednodušší rozdělování 30 ha pozemků. Exportujte z LPIS a nahrajte zpět tak, jak to chcete.