Ceník prací

Ceník prací firmy AGRI-PRECISION
Práce instalačního a servisního technika 950 Kč/hod.
Práce pracovníka technické podpory (hotline, vzdálený servis) 1 150 Kč/hod.
Cestovné 12 Kč/km

Platnost ceníku od 1. 3. 2022
Uvedené ceny neobsahují DPH