Variabilní aplikace hnojiv, postřiků a setí

Proč začít s variabilní aplikací?

Aplikační mapyCílem variabilní aplikace je aplikovat takové množství prvků / osiva tak, aby v každém místě půdního bloku došlo k jejich maximálnímu a současně efektivnímu využití.

 Ze zkušeností z praxe, z pokusů prestižních univerzit i z praxe v zahraničí jsou hlavními výhodami, proč variabilně aplikovat:

 

  • zvýšení průměrného výnosu na hektar = vyšší zisk (Kč/ha)
  • snížení spotřeby přípravků na ochranu a výživu rostlin = nižší náklady (Kč/ha)
  • šetrnost k životnímu prostředí
  • zvýšení kvalitativních parametrů produkce

Všechny tyto skutečnosti tedy přispívají ke zvýšení zisku farmy.

Variabilní aplikace vycházejí z toho, že v rámci jednoho pole/honu existují výnosové rozdíly. Tyto rozdíly jsou způsobovány vodním režimem v různých částech pole, množstvím dostupných živin, které jsou rostliny schopné přijímat, a rozdíly půdní struktury a profilů v rámci každého pole/honu. Některé z vlivů, které způsobují výnosové rozdíly, ovlivnit můžeme, některé ovlivnit nelze.

  • Co můžeme ovlivnit? Hodnotu pH, dodávku N, P, K, S a mikroprvků.
  • Co neovlivníme? Typ a strukturu půdního profilu, reliéf pole, přirozenou dodávku a pohyb vody v půdě.

Jak vybavit / upravit váš stroj aby uměl variabilně aplikovat?

Naprostá většina nově dodávaných aplikačních strojů (rozmetadla, postřikovače, secí stroje) jsou dnes již vyráběna dávkovacím zařízením, které komunikuje pomocí normy ISOBUS. Je tak možno použít jakýkoliv kompatibilní ISOBUS terminál buď dodávaný výrobcem stroje, nebo jeden z našich terminálů RAVEN CR7 / CR12, které umožňují v naprosté většině pokročilejší funkcionality.

Pokud máte starší stroje a „staré železo" by ještě mohlo dlouho sloužit, ale elektronika je již za zenitem, můžeme provézt kompletní přestavbu dávkovacího systému pomocí systému RAVEN RCM. Ze starého stroje tak uděláme stroj s nejnovější úrovní elektroniky komunikující normou ISOBUS tak jako nové stroje.

Plánujete-li vyrobit zcela unikátní stroj, nebo stávající stroj doplnit o dávkovací systém (přihnojení plečky, secího stroje, kultivátoru), tak můžeme pomoci i s touto situací a osadit stroj dávkovacím systémem na míru komunikujícím normou ISOBUS.

Pro postřikovače dále nabízíme doplnění postřikového sytému o možnost injektáže chemických přípravků do čisté vody, nebo již namíchané jíchy, které může být také variabilně dávkované nezávisle na hlavním produktu.

Jak probíhá provoz na farmě při variabilní aplikaci?

Pokud máte techniku vybavenou pro potřeby variabilní aplikace s našimi terminály RAVEN, je provoz systému jako pro uživatele velmi jednoduchý a nepožaduje žádné dodatečné IT vybavení a pracovníky u vás na farmě:

  • Dohodnete se agronomicky s našimi partnery, kteří zpracovávají aplikační mapy dle individuální domluvy na obsahu a strategii aplikačních map. (nebo si mapy vytvoříte vlastními silami)
  • Hotové mapy naši partneři (nebo i vy) zašlou bezdrátově přímo do terminálů RAVEN ve strojích
  • Řidič stroje otevře ze seznamu příslušnou mapu a spustí aplikaci
  • Po skončení aplikace řidič může (a nemusí) zaslat z terminálu mapu o skutečně provedené aplikaci zpět našim partnerům, nebo vám opět bezdrátově.

Možné polní počítače

Poptávkový formulářZvolte o jaký produkt máte zájem!
Zadejte název Vaší firmy!
Zadejte výměru v ha!
Nesprávný formát
Vyberte kraj.
Zadejte kontaktní osobu!
Zadejte Váš telefon!
Zadejte Vaši e-mailovou adresu!
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná