Variabilní aplikace hnojiv, postřiků a setí

Šetřete přírodu i hnojiva, postřik, osivo a naftu

Variabilní aplikace pro všechny stroje 

Svěřte variabilní aplikaci zkušeným profesionálům

10plus let praktické zkušenosti s přestavbami a úpravami profesionální
aplikační techniky na variabilní dávkování
20plus let

praktické agronomické a IT zkušenosti s variabilní aplikací

 

Co je variabilní aplikace?

Variabilní aplikace je metoda aplikace, která zajišťuje, že se pomocí aplikačních map dostane na dané místo půdního bloku právě tolik živin, kolik je tam třeba. Hnojení a postřiky se Vám tak nemusejí zbytečně prodražit, půda je v lepším stavu a lépe připravená na konkrétní plodinu a tím docháízí k navýšení kvalitativních hodnot vypěstovaných plodin.

Všechny tyto skutečnosti tedy přispívají ke zvýšení zisku farmy.

 

Variabilní mapa s legendou

 

Jak Vám můžeme pomoci? 

Technicky zajistíme vybavení či dovybavení pro variabilní aplikaci téměř jakékoliv techniky, kterou již máte, nebo se chystáte pořídit.

Umožníme téměř bezobslužný provoz variabilní aplikace, díky vzdálenému zasílání map, dokumentace a technické podpory.

Agronomicky Vám zajistíme variabilní aplikaci pomocí komplexního a profesionálního systému PREFARM.

Prefarm-logo

 

Podkladová mapa_pro_variabilní_aplikaci_1

Podkladová mapa_pro_variabilní_aplikaci_2

Podkladová mapa_pro_variabilní_aplikaci_3

Podkladová mapa_pro_variabilní_aplikaci_4

 

 

Možnožsti variabilních aplikací

Line