Den precizního zemědělství RAVA

RAVAPro naše zákazníky připravujme stále něco nového. Proto jsme se rozhodli uspořádat spolu s partnery „Den precizního zemědělství“. Akce se uskutečnila díky společnosti RAVA zemědělský podnik, spol. s r.o. v Křenicích, která nám poskytla zázemí – halu pro teoretickou prezentaci jednotlivých technologií a pozemek pro praktické ukázky.

Zákazníky jsme seznámili s novinkami v našem portfoliu a s možnostmi, které jim moderní technologie nabízejí. Precizní zemědělství se neobejde bez spolehlivého a přesného autopilotu. Zákazníkům jsme představili horkou novinku na trhu, polní monitor RAVEN CR12 a anténní jednotku RAVEN RS1, které doplnily již na trhu dobře známé produkty polní monitor RAVEN CR7, RAVEN Viper 4+ a antény RAVEN 500s a 600s.

Uživatelské prostředí v monitoru RAVEN CR12 je již dobře známé z menšího sourozence CR7 a rozšiřuje možné využití monitoru o další funkce, jako je např.:

 •       Řízení variabilní dávky až 5 produktů
 •       Řízení nářadí (dostupné od 2019)
 •       SideShift – posuvný závěs
 •       Twin-disc – řídící disky
 •       AutoPlough – řízení záběru variabilních brázdových pluhů
 •       OnlandPlough – řízení záběru variabilních on-land pluhů
 •       Jízda dle rastru (např. zakládání pokusných parcel, výsadba sadů/vinic)

Horkou novinkou je i anténní jednotka RAVEN RS1, která sdružuje do jednoho balení funkce:

 •       Dvou frekvenční antény (příjem GPS i GLONASS)
 •       Slingshot – modem umožňující příjem korekcí RTK, vzdálený přenos dat a vzdálený servis
 •       Jednotka náklonoměru
 •       Jednotka automatického řízení

Anténní jednotka RAVEN RS1 zjednodušuje instalaci, usnadňuje přenášení mezi stroji a je plně kompatibilní s monitory RAVEN CR7, RAVEN CR12 a RAVEN Viper 4+ ROS.

Během prezentace jsme ukázali hlavní rozdíly mezi pasivním a aktivním vedením stroje. Aktivní řízení nářadí je takový způsob, kdy pomocí akčních prvků – řízený závěs (tažená nářadí), posuvný závěs (nesená nářadí) nebo řídící disky (tažená i nesená nářadí) – aktivně vedete nářadí v dané linii a dosahujete tak nejvyšší přesnosti práce i pro následné operace.

Českým zemědělcům již druhým rokem nabízíme možnost měření stavu půdy pomocí půdního skeneru Topsoil Mapper od rakouské firmy Geoprospectors. Během prezentace a praktické ukázky se návštěvníci mohli seznámit z jeho velkým přínosem mapování stavu pozemků a nově s možností automatické variabilní regulace hloubky nářadí dle půdních podmínek.

Během prezentací jsme představili také možnosti korekčních signálů. První možností, jak zvýšit přesnost práce a zvýšit výkonnost soupravy, je využití satelitního korekčního signálu RAVEN GS Satellite s přesností +/-3,8 cm.  Pro práce vyžadující ještě vyšší přesnost, např. setí širokořádkových plodin, technologie Striptill, máme v nabídce také vlastní korekční signál Agri-Precision RTK NET s přesností +/- 2 cm dostupný jak pro modemy RAVEN Slingshot za cenu 15.000 Kč/zařízení/rok, tak i pro ostatní modemy za cenu 19.000 Kč/zařízení/rok.

Program byl doplněn i o přednášky a praktické ukázky strojů a technologií partnerů akce VARISTAR a AGRIMACHINES.

Babí léto nám dopřálo krásného slunečného počasí, takže nebránilo nic ani praktickým ukázkám na poli. V akci zákazníci mohli vidět a na vlastní kůži si vyzkoušet:

 • Řízení brázdového pluhu pomocí GPS – technologie RAVEN AUTOPLOUGH
 • Aplikace digestátu pomocí technologie Strip-till – stroj řízen autopilotem RAVEN Viper 4 v přesnosti RTK NET +/-2cm
 • Aktivní řízení nářadí – secího stroje – pomocí řízeného závěsu – RAVEN PROTRAKKER
 • Půdní skener Topsoil Mapper a variabilní regulaci hloubky dlátového pluhu
 • Variabilní aplikaci hnojiv pomocí monitoru Raven CR7 a ISOBUS rozmetadla

IMG 1534

2018-10-09 16.18.06-12018-10-10 13.19.01-1

2018-10-10 13.49.41

 

 17 RS1c17 RS1dCR7 front_RE4IMG 20181010_132353IMG 1567IMG 1525 

Řešení na míru

Nebojíme se nových výzev.
Inovujeme a vytváříme řešení na základě vašich požadavků

nezávazně poptat řešení na míru