Topsoil Mapper - bezkontaktní půdní průzkum

Provádění měření pomocí čtyřkolkyPrávě zavádíme v ČR novou technologii pro snímání a analýzu různých půdních vlastností. Provádíme měření pomocí půdního skeneru Topsoil Mapper od rakouské firmy Geoprospectors.

Bezkontaktní půdní skenner pro hloubkový průzkum s velmi vysokou výkonností a nezávislostí na roční době, vlhkosti, stavu porostu a rostlinných zbytků. Zařízení je možno používat pro účely jen mapování, nebo jako online instalace, kdy je přímo za jízdy regulována hloubka kultivace.

 Topsoil Mapper snímá a vyhodnocuje následující vlastnosti:

  • Hloubku utužení v půdě - detekuje hloubku v cm kde nám v půdním profilu začíná utužená "deska". Dle této informace můžeme buď přímo, nebo následně regulovat hloubku kultivace, nebo zvolit správný druh kultivátoru, tažný prostředek a zefektivnit tak zejména hloubkové kypření a podrývání
  • Půdní druhy v rámci lokality - výsledkem je mapa půdních druhů. Je tak možno mít rychlý přehled o vlastnostech půdního bloku. V případě následného detailního odběru půdních vzorků, je tak možno postupovat velmi efektivně a cíleně v místech, které mě zajímají
  • Relativní obsah vody v půdním profilu - výsledkem je mapa relativního obsahu vody v %
  • Elektrickou vodivost půdy - výsledkem je mapa, která slouží jako podklad pro další analýzy půdy

Mapa relativního objemu vody v půdním profilu

Mapa hloubky počátku utužení půdy v cm

Pracujeme ve dne v noci

Stav a výška porostu nemá vliv na výsledky měření

Zařízení Topsoil Mapper instalovaný na čtyřkolce

Souprava pro potřeby měření kdekoliv v ČR