Půdní průzkum

Půdní skener Topsoil Mapper od rakouské firmy Geoprospectors.

Bezkontaktní půdní skenner pro hloubkový průzkum s velmi vysokou výkonností a nezávislostí na roční době, vlhkosti, stavu porostu a rostlinných zbytků. Zařízení je možno používat pro účely jen mapování, nebo jako online instalace, kdy je přímo za jízdy regulována hloubka kultivace.

Topsoil Mapper snímá a vyhodnocuje následující vlastnosti:

  • Doporučenou hloubku kultivace - detekuje hloubku v cm kde nám v půdním profilu začíná utužená "deska", dále počítá se strukturou půdy a její vlhkostí. Dle těchto informací můžeme buď přímo, nebo následně regulovat hloubku kultivace, nebo zvolit správný druh kultivátoru, tažný prostředek a zefektivnit tak zejména hloubkové kypření a podrývání
  • Půdní druhy v rámci lokality - výsledkem je mapa půdních druhů. Je tak možno mít rychlý přehled o vlastnostech půdního bloku. V případě následného detailního odběru půdních vzorků, je tak možno postupovat velmi efektivně a cíleně v místech, které mě zajímají
  • Relativní obsah vody v půdním profilu - výsledkem je mapa relativního obsahu vody v %
  • Elektrickou vodivost půdy - výsledkem je mapa, která slouží jako podklad pro další vlastnosti půdy

 pdfLeták ke stažení

20180730 150030

20180730 145839

Kontrola naměřených hodnot hloubky utužení

2018-08-31 14.13.48-1

rWTCTillage